Algemeen

Waarom gebruiken criminelen Monero?

Criminelen gebruiken op dit moment diverse cryptocurrencies om transacties uit te voeren en geld wit te wassen. Uiteraard is dit strafbaar, maar omdat veel controlerende organisaties nog niet goed weten hoe cryptocurrencies werken gaat de handhaving erg lastig. Cryptocurrencies zijn een gedecentraliseerd betaalmiddel wat ervoor zorgt dat er geen centrale autoriteit die regels voor gebruikers […]

Waarom gebruiken criminelen Monero? Read More »

Wat is HTTPS?

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) is een versleutelingsprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie op het internet. Het is een uitbreiding op het normale HTTP-protocol waarmee gebruikers gegevens kunnen uitwisselen met websites. Het voegt een extra laag aan beveiliging toe aan de informatie die via het internet wordt verzonden en ontvangen. HTTPS is ontwikkeld om de

Wat is HTTPS? Read More »

Hoe is een url opgebouwd?

URL is de afkorting voor “Uniform Resource Locator” en is simpel gezegd het adres van een website op het internet. Een url bestaat uit verschillende delen die wij in dit blog gaan behandelen. Als jullie medewerkers weten hoe een URL werkt en is opgebouwd, zijn ze ook eerder in staat om foutieve of malafide URL’s

Hoe is een url opgebouwd? Read More »