Netwerk beveiliging

Netwerk beveiliging binnen de Cyber Security

Binnen netwerk beveiliging zijn er vier verschillende elementen. Het eerste is netwerktoegangscontrole. De tweede is firewallbeveiliging. De derde is het inbraak preventie systeem. Het vierde is SIEM (Security Information and Event Management). In dit blog gaan wij alle vier de elementen kort behandelen. Ook gaan wij dieper in op cyberaanvallen en hoe je deze kunt afweren.

  • Netwerktoegangscontrole stelt de netwerkbeheerder in staat te begrijpen en te controleren wie wel en wie niet toegang heeft tot het netwerk
  • Firewall Security beslist of specifiek verkeer in het netwerk moet worden geblokkeerd of toegestaan. Dit is een van de belangrijkste elementen om de bescherming te handhaven
  • Intrusion prevention system is een technologie ter voorkoming van bedreigingen die ongebruikelijk netwerkverkeer onderzoekt, identificeert en voorkomt dat kwetsbaarheden worden uitgebuit
  • Siem of Security Information and Event Management combineert beveiliging, event management en security information management in één samengesteld security management systeem

Cyberaanvallen

Een cyberaanval is een offensieve actie van een hacker die zich richten op computersystemen, I.T. infrastructuur, computernetwerken, mobiele apparaten en andere computerapparatuur. Met behulp van verschillende methoden proberen hackers in te breken in cruciale gegevens en informatie te stelen, te beschadigen of te wijzigen. Individuen of groepen individuen die deze cyberaanvallen uitvoeren, worden hackers of cybercriminelen genoemd.

Tegenwoordig gebruikt bijna 59% van de wereldbevolking het internet, hetzij op mobiele apparaten, hetzij op computers en laptops. De technologie heeft een enorme ontwikkeling en groei doorgemaakt, en deze voortdurende vooruitgang heeft veel gevolgen. Hackers hebben verschillende manieren bedacht om ongeoorloofde toegang te krijgen en cyberaanvallen uit te voeren voor geld- en informatiediefstal. Welke vormen van Cyberaanvallen er zijn lees je hier.

Netwerk beveiliging verhogen

Het verhogen van je netwerk beveiliging kan door het uitvoeren van penetratietesten. Tijdens een penetratietest gaat een hacker van een externe partijn (zoals Tozetta) het netwerk controleren op kwetsbaarheden. De pentest wordt daadwerkelijk uitgevoerd door een ethisch hacker, dit is een hacker met goede intenties.

Lees meer over pentratietesten of neem contact op met Tozetta!